Zajęcia pływackie dla szkół i przedszkoli

Od wielu lat zajmujemy się organizacją i realizacją zajęć pływackich współpracując w szerokim gronem przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz instytucji zajmujących się kształceniem dzieci i młodzieży. Zajęcia realizowane są zarówno w ramach lekcji wychowania fizycznego, jak również w formie zajęć pozalekcyjnych-dodatkowych i mogą być atrakcyjnym uzupełnieniem całej oferty programowej placówki.  Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę grup zorganizowanych, począwszy od organizacji zajęć (ustalenie optymalnego terminu, wybór i rezerwacja pływalni, pomoc w organizacji transportu), a skończywszy na praktycznej realizacji nauki i doskonalenia pływania.

Szkolne i przedszkolne zajęcia pływackie realizowane są w formie cotygodniowych spotkań przez cały okres roku szkolnego, tj. od września do czerwca, lub jednorazowych wyjazdów ustalanych indywidualnie. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci jak również dbając o optymalne warunki do nauki i doskonalenia pływania dajemy możliwość wynajęcia dowolnej liczby instruktorów prowadzących zajęcia. Podstawowym kryterium doboru jest w takim wypadku liczebność grupy oraz wiek i stopień sprawności fizycznej dzieci.

Dla potrzeb naszych zajęć dysponujemy niezbędnym sprzętem, który wykorzystujemy zarówno w celu realizacji założeń programu nauczania pływania, jak również do gier i zabaw prowadzonych podczas lekcji. Nawiązanie współpracy jest sformalizowane podpisaniem stosownej umowy, w której zostaną przejrzyście określone nasze obowiązki w zakresie realizowanych lekcji pływania. W przypadku organizacji zebrań informacyjnych dla rodziców, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chętnie spotkamy się z Państwem i rodzicami, aby omówić szczegóły, specyfikę i organizację lekcji pływania. 

Ze swej strony zapewniamy Państwu pomoc organizacyjną i doradztwo w zakresie:
► ustalenia i rezerwacja terminu zajęć,
► wyboru pływalni (na której będą realizowane zajęcia),
► wyboru ilości rezerwowanych torów niezbędnych do realizacji zajęć,
► ustalenia optymalnej ilości wynajętych instruktorów/trenerów pływania.

Jeśli nasza propozycja współpracy spotka się z Państwa zainteresowaniem, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zawsze jesteśmy do dyspozycji i otwarci na osobiste spotkanie z Państwem celem przedstawienia i wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z organizację i realizacją zajęć. 

Podczas szkolnych zajęć pływackich realizujemy autorski program nauki i doskonalenia pływania przygotowany przez naszą firmę. Szczegółowy program jest udostępniany dyrekcji i nauczycielom grup uczęszczającej na zajęcia.

OGÓLNE WYTYCZNE
PROGRAMU NAUKI
I DOSKONALENIA PŁYWANIA

– adaptacja wstępna do środowiska wodnego,
– nauka pływania elementarnego,
– nauka techniki pływania czterema stylami pływackimi,
– technika skoków i startów,
– technika nawrotów,
– pływanie sportowe (elementy treningu pływackiego),
– elementy ratownictwa wodnego i nurkowania,
– egzamin na kartę pływacką,
– organizacja zabaw okolicznościowych (np. Mikołajki)

PODSTAWOWE CELE ZAJĘĆ

– opanowanie umiejętności pływania,
– kształtowanie postaw prozdrowotnych,
– aktywny udział w zawodach pływackich,
– wszechstronne kształtowanie rozwoju fizycznego dzieci,
– kształtowanie świadomości dzieci w zakresie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
– kształtowanie pozytywnych cech charakteru

CENNIK

Oferta cenowa zajęć dla szkół i przedszkoli obejmuje dwa warianty do wyboru:
1) usługę wynajęcia kadry trenersko-instruktorskiej
2) kompleksową obsługę i organizację zajęć

1) Usługa wynajmu kadry
Ten wariant naszej oferty cenowej obejmuje wynajęcie jednego instruktora/trenera pływania dla grupy liczącej maksymalnie 10-15 dzieci. Ostateczna ilość instruktorów/trenerów skierowanych do prowadzenia zajęć zostanie ustalona biorąc pod uwagę:
– bezpieczeństwo i optymalną efektywność zajęć
– liczebność grupy dzieci
– wiek dzieci i ewentualnie poziom ich umiejętności pływackich
– sugestie ze strony organizatora zajęć (Dyrekcja placówki, rodzice)
Koszt wynajmu jest ustalany w zależności od liczebności grupy i ilości wynajętych instruktorów.

2) Kompleksowa obsługa zajęć
To kompleksowe przygotowanie organizacyjne zajęć pływackich, obejmujące m.in.:
– organizację transportu
– wynajem pływalni na potrzeby realizacji zajęć
– wynajem kadry trenersko-instruktorskiej
– wynajem ewentualnej opieki niezbędnej podczas transportu i pobytu dzieci na pływalni
Koszty takiej kompleksowej usługi są wyliczane indywidualnie w oparciu o Państwa sugestie i wymagania. Ostateczna cena kompleksowej usługi uzależniona m.in. od: wyboru pływalni, lokalizacji placówki, liczebności grupy i w związku z tym ilości rezerwowanych torów na pływalni, optymalnej ilość instruktorów realizujących zajęcia, ewentualnie ilości osób opieki.

MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia mogą być realizowane na dowolnym basenie wskazanym przez Dyrekcję placówki. Decyzję o wyborze pływalni pozostawiamy Państwu w oparciu o indywidualne ustalenia cenowe z kierownictwem pływalni czy też kwestie dojazdu na zajęcia.