Grupowe kursy pływania

Zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 6-8 osób), a ich uczestnicy są dobierani na podstawie kryterium wieku, posiadanych umiejętności pływackich oraz sprawności motorycznej. Optymalny dobór uczestników danej grupy pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie nauczanych elementów. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zarówno na etapie nauki pływania jak i doskonalenia już posiadanych umiejętności. Tą formę zajęć pływackich szczególnie polecamy najmłodszym dzieciom w wieku 4-7 lat. Podczas tych zajęć umiejętnie łączymy naukę i zabawę co pozwala na szybkie i bezstresowe przyswajanie umiejętności pływackich a przy okazji jest wspaniałą formą odpoczynku i relaksu.

Program podstawowej nauki pływania obejmuje:

• adaptacja wstępna do środowiska wodnego obejmująca min.: swobodne poruszanie się w wodzie, zanurzanie twarzy, oddychanie w środowisku wodnym
• zapoznanie się z wyporem wody
• leżenie i poślizgi na grzbiecie i piersiach
• opanowanie elementarnych ruchów napędowych nogami podczas pływania na grzbiecie i piersiach
• elementarne skoki do wody
• samodzielne pływanie na grzbiecie przy pomocy kraulowych ruchów nóg

Program rozszerzonej nauki pływania obejmuje:

• naukę pływania kraulem na grzbiecie
• naukę pływania kraulem na piersiach
• naukę pływania „żabką”
• naukę pływania delfinem
• skoki startowe

Program doskonalenia pływania obejmuje:

• opanowanie techniki pływania 4 stylami pływackimi (styl dowolny-kraul na piersiach, styl grzbietowy-kraul na grzbiecie, styl klasyczny -żabka, styl motylkowy-delfin)
• naukę i doskonalenie skoków startowych
• naukę i doskonalenie nawrotów
• doskonalenie techniki pływania (efektywność ruchów napędowych, koordynacja ruchów, ćwiczenia oddechowe)
• elementy ratownictwa wodnego

Program pływania sportowego obejmuje:

• doskonalenie sportowych technik pływania
• doskonalenie skoków startowych
• doskonalenie nawrotów do poszczególnych technik
• wprowadzenie elementów treningu sportowego w celu kształtowania wytrzymałości pływackiej i zwiększenia możliwości kondycyjnych organizmu