Pływanie korekcyjne

Pływanie korekcyjne to ćwiczenia w środowisku wodnym w pozycji poziomej, zachowujące charakter ruchów lokomocyjnych mające na celu działanie bezpośrednie na te mięśnie, których napięcie uległo zaburzeniu. Pływackie ćwiczenia korekcyjne spełniają funkcję kompensacyjną (profilaktyka) i korekcyjną (zahamowanie rozwoju wady lub zmniejszenie jej rozległości).

Specyfika środowiska wodnego stwarza optymalne warunki do:
► odciążenia osiowego kręgosłupa i stawów (w szczególności kończyn dolnych)
► zwiększenia sprawności funkcjonowania układu krążenia (poziome ułożenie ciała na wodzie) i układu oddechowego (wzmacnianie mięśni oddechowych, wzrost pojemności życiowej płuc)
► prawidłowego rozwoju i kształtowania gorsetu mięśniowego
► terapeutycznego oddziaływania na układ mięśniowy (rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmacnianie w pozycji skorygowanej mięśni osłabionych)
► hartowania organizmu

Korygowanie wad postawy dzięki zajęciom na pływalni jest bardzo lubianą przez dzieci formą terapii. Zajęcia korekcyjne w wodzie pozwalają łączyć przyjemne z pożytecznym, z jednej strony zabawę w wodzie a z drugiej doskonalenie umiejętności pływackich z oddziaływaniem terapeutycznym.

Ze względu na specyfikę i różnorodność schorzeń, zajęcia korekcyjne realizujemy w oparciu o formę zajęć indywidualnych. Po konsultacji z Państwa lekarzem dla każdego uczestnika ustalany indywidualny zestaw ćwiczeń pod kątem określonej wady postawy.