1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Uczniowski Klub Sportowy PRO-SWIM KRAKÓW
 
We wrześniu 2014 została powołana do życia Sekcja Pływania Sportowego UKS PRO-SWIM Kraków.
Podstawowe zadania klubu:
-popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży
-wszechtronne przygotowanie zawodników do startów w zawodach pływackich (w zakresie przygotowania technicznego, kondycyjnego, psychologicznego)
-czynny udział w zawodach na różnym szczeblu
-rozwijanie wśród trenujących zawodników pozytywnych cech charakteru ( np. organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, świadome dążenie do wyznaczonych celów)
 
 W sezonie 2017/2018 treningi pływackie odbywają się na obiektach TS Wisła Kraków oraz OSIR Kolna