1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 

Nadrzędnym celem działalności firmy jest organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  W naszej codziennej pracy dzielimy się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem,  co umożliwia naszym podopiecznym szybkie osiągnięcie swoich indywidualnych celów i aspiracji.Dzięki odpowiedniej metodyce i organizacji zajęć stwarzamy optymalne warunki do kształcenia zarówno w sferze fizycznej jak i intelektualnej.

Naszym obecnym i przyszłym klientom oferujemy:

 • naukę i doskonalenie pływania w każdej grupie wiekowej
 • indywidualne zajęcia pływackie
 • pływanie sportowe
 • pływanie korekcyjne
 • zajęcia przygotowujące do egzaminów na uczelnie wyższe
 • zajęcia przygotowujące do kursów na stopnie ratownicze WOPR
 • zajęcia przygotowujące do kursów instruktorskich
 • obozy letnie i zimowe
 • naukę i doskonalenie narciarstwa zjazdowego
 • naukę i doskonalenie snowboardu
 • żeglarstwo jachtowe
 • organizacja zajęć dla przedszkoli, szkół, firm i innych instytucji
 • organizacja imprez masowych (m.in.: festyny sportowo-rekreacyjne, zawody pływackie)

 

Podstawowe cele naszej działalności realizujemy dzięki rzetelnemu przygotowaniu praktycznemu i teoretycznemu, jak również w oparciu o wieloletnią praktykę pedagogiczną i organizacyjną w pracy w dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Naszą kadrę trenersko- instruktorską tworzą absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni wyższych o profilu sportowo-pedagogicznym oraz trenerzy i instruktorzy pływania.

 

KADRA INSTRUKTORSKA:

Sebastian Zima

 •    absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego – kierunek wychowanie fizyczne
 •    trener pływania II klasy, sędzia okręgowy kl. II w pływaniu
 •    instruktor żeglarstwa jachtowego, ratownik WOPR, sternik motorowodny
 •    instruktor narciarstwa zjazdowego
 •    kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawca kolonijny
 •    założyciel firmy PRO-SWIM

Agnieszka Czubak

 •   absolwent Akademii Wychowania Fizycznego - kierunek wychowanie fizyczne
 •    trener pływania II klasy, sędzia okręgowy kl. II  pływania
 •    instruktor narciarstwa, windsurfingu, żeglarz jachtowy
 •    starszy ratownik WOPR

Patrycja Ślosarczyk

 •    absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego - kierunek wychowanie fizyczne
 •    trener pływania II klasy, sędzia okręgowy kl. II  pływania
 •    kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawca kolonijny
 •    instruktor fitness, instruktor boksu

Izabela Kaczmarek

 •    absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego - kierunek wychowanie fizyczne
 •    trener pływania II klasy, sędzia okręgowy kl. II  pływania
 •    instruktor gimnastyki sportowej
 •    wychowawca kolonijny

Krystian Celiński

 •   absolwent Akademii Wychowania Fizycznego - kierunek wychowanie fizyczne
 •    instruktor pływania
 •    wychowawca kolonijny
Paweł Popek
 •    Akademia Wychowania Fizycznego - kierunek wychowanie fizyczne
 •    instruktor pływania, ratownik WOPR, sternik motorowodny
 •    instruktor snowboardu
Michał Kruczek
 •    absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego - kierunek wychowanie fizyczne
 •    instruktor pływania, wychowawca kolonijny
 •    żeglarz jachtowy
 •    właściciel firmy FREESTYLESPORT - rowery, narty
 •    organizator imprez SPORTWARS.PL
 
Małgorzata Bednarek
 •    absolwent Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia - kierunek fizjoterapia
 •    ratownik WOPR, sternik motorowodny
 •    instruktor pływania, kurs wg. koncepcji Hallwick,
 •    instruktor narciarstwa
 •    wychowawca kolonijny