1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

IV Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu
PRO-SWIM 2017
 
Dobiegła końca kolejna edycja organizowanych przez nasz klub zawodów pływackich. W tym roku na pływalni OSR w Zabierzowie gościliśmy 280 zawodników z 25 klubów. Mamy nadzieję, że nasza impreza dostarczyła wszystkim zawodnikom mnóstwo niezapomnianych wrażeń, a zwycięzcom ( i nie tylko ) dużo satysfakcji z osiągniętych wyników. Składamy podziękowania gospodarzom obiektu OSR w Zabierzowie, którzy pokazali prawdziwą i godną naśladowania gościnność.
Podziękowania kierujemy również do naszych tegorocznych partnerów i sponsorów, bez wpsarcia których impreza nie miałaby tak wpsaniałej oprawy. Chcieliśmy wyróżnić: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Firmie BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o., Firmę DRABEST Sp. z o.o., Firmę Profit - Piotr Kuc. Jak zwykle sprawną obsługę zawodów zapewniła firma Swimart - Artur Żak. Dziękujemy również pani Paulinie Wojtałów za zorganizowanie wpsaniałej obsługi sędziowskiej.
Na szczególne podziękowania zasłużyli również pracownicy firmy PRO-SWIM w składzie: Agnieszka Czubak, Katarzyna Morawiec, Izabela Żak, Patrycja Ślosarczyk, Klaudyna Mikołajczyk, Magdalena Pułka, Szymon Stygar, Arkadiusz Myśliwiec, Paweł Popek, Krystian Celiński,  oraz gościnnie Grzegorz Bodzenta. którym sedecznie dziękujemy.
Poniżej przedstawiamy wyniki końcowe i podsumowanie IV Otwartych Mistrzostw w Pływaniu PRO-SWIM 2017 oraz zdjęcia z imprezy
 
 

 
Lista klubów                      Orientacyjny harmonogram zawodów
Listy startowe                    Informacja organizacyjna
 
 
MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Kryta Pływalnia OSR w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15 a, 32-080 Zabierzów 7.05.2017 r. (niedziela)
ORGANIZATOR: UKS PRO-SWIM Kraków
PARTNERZY:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Profit – Ratownictwo Wodne
Ośrodek Sportowo Rekreacyjny Zabierzów
SPONSORZY:
DRABEST Spółka z o.o.
F.H.U. PRO-SWIM
KIEROWNIK ZAWODÓW: Sebastian Zima e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 605254791
DANE TECHNICZNE:
długość – 25 m, ilość torów – 6, temperatura wody 27 oC, pomiar czasu: automatyczny
ZASADY UCZESTNICTWA:
1-      Prawo startu mają wszyscy zawodnicy z roczników 2010 i młodsi, 2009,2008, 2007, 2006, 2005 ,2004, 2003. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność i status, dzieci i młodzież z klubów pływackich, stowarzyszeń, szkółek pływania i szkół sportowych.
2-      Każdy zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie
PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW
 
 
KONKURENCJA
KATEGORIA WIEKOWA (CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA)
1
25 m. stylem dowolnym
2010 i młodsi
2009
2008
 
 
 
 
 
2
25 m. stylem grzbietowym
2010 i młodsi
2009
2008
 
 
 
 
 
3
25 m. stylem klasycznym
2010 i młodsi
2009
2008
 
 
 
 
 
4
Sztafeta 4 x 25 m. stylem dowolnym
Dowolna konfiguracja zawodników z roczników 2010 i młodsi, 2009,2008
5
50 m. stylem dowolnym
 
 
 
2007
2006
2005
2004
2003
6
50 m. stylem grzbietowym
 
 
 
2007
2006
2005
2004
2003
7
50 m. stylem klasycznym
 
 
 
2007
2006
2005
2004
2003
8
50 m. stylem motylkowym
 
 
 
2007
2006
2005
2004
2003
9
100 m. stylem zmiennym
 
 
 
2007
2006
2005
2004
2003
10
Sztafeta 4 x 50 m. stylem zmiennym
Zawodnicy z roczników 2006 i młodsi
W drużynie: maksymalnie 2 osoby z rocznika 2006
11
Sztafeta 4 x 50 m. stylem zmiennym
Zawodnicy z roczników: 2005, 2004, 2003
W drużynie: maksymalnie 2 osoby z rocznika 2003
 
PROGRAM ZAWODÓW
(szczegółowy plan zawodów oraz listy startowe zostaną podane na www.swimart.pl, www.pro-swim.plpozakończeniu zgłoszeń)
1)      8:00 – 8:40 Biuro zawodów
2)      8:45 Uroczyste otwarcie zawodów
BLOK 1 – zawodnicy 2010 i młodsi, 2009,2008
3)      9:00 Rozgrzewka dziewcząt
4)      9:15 Rozgrzewka chłopców
5)      9:30 Pierwszy start
6)      Po zakończeniu sztafet w BLOKU 1, rozgrzewka zawodników z BLOKU 2 w kolejności: 15 minut dziewczęta / 15 minut chłopcy
7)      Dekoracja zawodników z BLOKU 1 po zakończeniu rozgrzewki starszych zawodników
BLOK 2 – zawodnicy 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
8)      Pierwsze starty BLOKU 2
9)      Sztafety
10)   Dekoracja zawodników z BLOKU 2
11)   Zakończenie zawodów
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Zgłoszenia zawodników należy wysłać w postaci pliku lxf (Splash edytor) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Termin zgłoszeń upływa 1 maja 2017 r. o godzinie 20:00. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę klubu lub szkółki pływackiej, dystans i konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach,
Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do dnia 4 maja 2017 r. do godziny 20.00
Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne są na stronie www.swimart.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia (data, godzina). Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe dokonanie korekty zgłoszenia z wyjątkiem ewentualnych skreśleń.
REGULAMIN ZAWODÓW
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP.
Zawody będą przeprowadzane są seriami na czas, bez podziału na kategorie wiekowe. Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe
Podczas rozgrzewki tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym wyłącznie do skoków. Skoki do wody z innego toru lub miejsca grozi wykluczeniem z zawodów
ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywa organizator
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby, szkółki lub zawodnicy-opłata startowa: 30zł od zawodnika
Opłata startowa zawiera: wejście na pływanie w czasie trwania zawodów, pakiet startowy
Wszystkie świadczenia płatne gotówką u organizatora do 30 minut przed zawodami.
NAGRODY:
Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy.
W konkurencji indywidualnej dzieci najmłodszych (ROCZNIK 2010 i młodsi) każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom
W każdej konkurencji indywidualnej za miejsca I-III zawodnicy otrzymują medal, dyplom.
W konkurencji sztafet za miejsca I-III każdy zawodnik z drużyny otrzymuje medal, cała drużyna statuetkę i dyplom
Trenerzy otrzymują bon żywieniowy (napój, ciastko lub ciepłe danie z baru).
Ilość nagród może ulec zwiększeniu w miarę pozyskiwania sponsorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice, prawni opiekunowie lub kierownicy drużyn. Kierownicy drużyn zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich zawodników lub zgody rodziców na udział dzieci w zawodach (załącznik nr 1). Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Pływalni. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator zawodów. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Organizator. Kwestie sporne w zakresie sportowym zawodów reguluje Sędzia Główny. Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika i jego opiekuna do Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego wyścigu (przed rozpoczęciem wyścigu kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są ostateczne. Organizator i sędzia główny zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Potwierdzenie zgłoszeń, informacje o zawodach i wyniki LIVE będą publikowane na  www.swimart.pl, www.megatiming.pl oraz www.pro-swim.pl . Dla kibiców i osób towarzyszących będą udostępnione trybuny, wstęp na hale basenową tylko dla zawodników i trenerów. Podczas zawodów będą wykonywane zdjęcia, publikowane później na stronie www.pro-swim.pl. W związku z tym każda osoba biorąca udział w zawodach wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną.
 
Załącznik nr 1
Potwierdzam posiadanie aktualnych badań lekarskich zawodników lub odbiór zgody rodziców (opiekunów) na udział dzieci i młodzieży w zawodach pływackich w dniu 7.05.2017 roku, jednocześnie oświadczam, że biorę odpowiedzialność za dopuszczenie zawodników do startu.
.................................................
Opiekun (kierownik) drużyny
 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem: Sebastian Zima 605254791
 
 
Komunikat Organizacyjny (pobierz)